Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordisk Naturskule Eidfjord
Område:Isdalen (Eidfjord, Vestland)
Dato:02.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007
Kommentar:1 ind. 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007
Kommentar:2 ind. 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007
Kommentar:2 ind. 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007
Kommentar:6 ind, 4 sang til tross for mye snø i terrenget og nesten ingen barflekker. 


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007
Kommentar:1 ind.