Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:21.07.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Augnetrøst (Euphrasia sp.) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013


Art:Guldå (Galeopsis speciosa) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013


Art:Kveke (Elytrigia repens) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013


Art:Åkertistel (Cirsium arvense) 
Fenofase:Blomstring21.07.2013