Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:12.06.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring12.06.2013


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring12.06.2013