Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:28.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Einer (Juniperus communis) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring27.05.2013