Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Elvetun skole
Område:Nissenskogen (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Dato:23.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråspurv (Passer domesticus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst16.05.2013


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst16.04.2013


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst16.04.2013


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst16.04.2013


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013