Kommune:Hammerfest, Finnmark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:22.05.2013
Beskrivelse:
Lite skogsområde nær bebyggelse og verskvann (Storvannet)
Område ID40974
Undersøkt av:Elvetun skole (2013)
kart
UTM 7862807 nord, 820901 øst, sone 33