Resultater

Rapportør:Elvetun skole
Område:Nissenskogen (Hammerfest, Finnmark)
Dato:23.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst16.04.2013