Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:18.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.2013


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring17.05.2013


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.2013


Art:Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.2013


Art:Hårfrytle (Luzula pilosa) 
Fenofase:Blomstring14.05.2013


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.2013


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring17.05.2013


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2013


Art:Rød skogsmaur (Formica rufa) 
Fenofase:Voksenstadiet18.05.2013


Art:Skogsnelle (Equisetum sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring14.05.2013


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.2013


Art:Stikkeveps (Vespidae) 
Fenofase:Voksenstadiet18.05.2013
Kommentar:1 dronning 


Art:Åkersnelle (Equisetum arvense) 
Fenofase:Blomstring14.05.2013