Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
Dato:05.05.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2013


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst02.05.2013