Resultater

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Område:Tomtabakken 3 (Lillestrøm, Viken)
Dato:24.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2013
Første gang jeg ser en slik. Jaktet mark i naboens hage
© Hans Brubak (24.04.2013)