Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
Dato:23.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2013


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2013


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst20.04.2013


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2013