Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Reisadalen, Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:18.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst17.04.2013


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst17.04.2013