Resultater

Viser art 1 til 38 av totalt 38.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Hestehov
Tussilago farfara
1626.04.2014Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1619.05.2014Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1615.03.2016Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1515.05.2014Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1530.04.2013Vis kart
Selje
Salix caprea
1405.05.2013Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1321.04.2014Vis kart
Humler
Bombus
1305.05.2009Vis kart
Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus
1220.05.2012Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1201.06.2008Vis kart
Hegg
Prunus padus
1229.05.2013Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1230.04.2012Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1211.05.2012Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
1227.04.2014Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1223.05.2013Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1227.04.2014Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1218.04.2013Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1207.05.2012Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1223.04.2007Vis kart
Reinmjelt
Oxytropis lapponica
1129.05.2013Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1121.05.2007Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1115.04.2009Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1102.05.2007Vis kart
Strandsnipe
Actitis hypoleucos
1122.05.2007Vis kart
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
1119.05.2010Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1103.05.2011Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1127.04.2014Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1103.05.2010Vis kart
Sivsanger
Acrocephalus schoenobaenus
1109.06.2009Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1105.05.2009Vis kart
Trepiplerke
Anthus trivialis
1120.05.2012Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1102.05.2007Vis kart
Sandsvale
Riparia riparia
1129.05.2008Vis kart
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
1103.04.2008Vis kart
Oreslekta
Alnus
1123.04.2007Vis kart
Stikkeveps
Vespidae
1103.06.2007Vis kart
Bergirisk
Carduelis flavirostris
1102.05.2007Vis kart
Rød jonsokblom
Silene dioica
1126.05.2013Vis kart