Resultater

Rapportør:Joachim Gellein Stubberud
Observatører:Joachim Gellein Stubberud
Område:rødby (Asker, Viken)
Dato:16.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.01.2013
© Joachim g.s (12.04.2013)


Art:Fuglekonge (Regulus regulus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2013
© Joachim (05.04.2013)


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst14.04.2013
© Joachim Gellein Stubberud (15.04.2013)


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst01.04.2013
© Joachim Gellein Stubberud (03.04.2013)


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst15.04.2013
© Joachim Gellein Stubberud (15.04.2013)


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2013
© JoachimSt (16.04.2013)


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst20.03.2013
© Joachim (05.04.2013)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst20.03.2013
© Joachim (09.04.2013)


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2013
© Joachim Gellein Stubberud (11.04.2013)


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2013
© Joachim Gellein Stubberud (03.04.2013)

Andre bilder

© Joachim (22.03.2013)
© Joachim Gellein Stubberud (16.04.2013)