Resultater

Rapportør:Joachim Gellein Stubberud
Observatører:Joachim Gellein Stubberud
Område:rødby (Asker, Viken)
Dato:14.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst22.01.2013
© Joachim Gellein Stubberud (19.01.2013)


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst17.03.2013
© Joachim Gellein Stubberud (21.03.2013)


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst21.03.2013
© Joachim Gellein Stubberud (14.04.2013)


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2013
© Joachim Gellein Stubberud (01.04.2013)

Andre bilder

© Joachim Stubberud (14.03.2013)
© Joachim Gellein Stubberud (14.04.2013)