Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:13.04.2013
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2013


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2013


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2013
© bård johan olsen (01.04.2013)