Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Observatører:Tone M. Bjørstad
Område:Solhøgda (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:31.12.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst21.12.2012
Kommentar:Besøk av 5 stær på foringsplassen. 
Bildet er tatt den 20. desember. Dagen etter var det 5 stær i flokken.
© Tone M. Bjørstad (31.12.2012)
Svarttrosten, som har vært en fast gjest på foringsplassen heile høsten, må vente på tur. :-) Bildet er tatt den 20. desember.
© Tone M. Bjørstad (20.12.2012)