Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:18.08.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring16.08.2012