Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:16.07.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Burot (Artemisia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Fredløs (Lysimachia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Hønsegras (Persicaria maculosa) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring16.07.2012