Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:09.07.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Lintorskemunn (Linaria vulgaris) 
Fenofase:Blomstring09.07.2012


Art:Reinfann (Tanacetum vulgare) 
Fenofase:Blomstring09.07.2012