Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:6.klasse v Eli Brattland Enga skole
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:24.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst24.05.2012