Kommune:Meløy, Nordland
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:22.02.2009
Beskrivelse:
Kystlandskapet innover fjorden. Bratte skogkledde lier, bre og bekker.Myrområder og noen fjellområder.
Område ID18242
Undersøkt av:Eli Brattland (2009-2020)
kart
UTM 7404082 nord, 435647 øst, sone 33