Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:6.klasse v Eli Brattland Enga skole
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:23.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjellnøkleblom (Primula scandinavica) 
Fenofase:Blomstring23.05.2012


Art:Fjellsmelle (Silene acaulis) 
Fenofase:Blomstring23.05.2012


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst23.05.2012


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring23.05.2012