Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:13.04.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2012


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2012


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2012


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst11.04.2012