Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:02.08.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Burot (Artemisia vulgaris) 
Fenofase:Blomstring02.08.2011


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring02.08.2011


Art:Lintorskemunn (Linaria vulgaris) 
Fenofase:Blomstring02.08.2011


Art:Åkersvinerot (Stachys palustris) 
Fenofase:Blomstring02.08.2011