Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:11.06.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aurikkelsveve (Hieracium lactucella) 
Fenofase:Blomstring11.06.2011


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring11.06.2011


Art:Høymol (Rumex longifolius) 
Fenofase:Blomstring11.06.2011


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Blomstring11.06.2011