Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:31.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulaks (Anthoxanthum odoratum) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Setermjelt (Astragalus alpinus) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring31.05.2011