Resultater

Rapportør:Ivar Engen
Observatører:Ivar Engen
Område:Solemskogen (Oslo)
Dato:16.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2011


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2011
Årets første Linerle. Endelig er våren her.
© Ivar Engen (16.04.2011)