Resultater

Rapportør:Sigurd Skjelmo
Observatører:Sigurd Skjelmo
Område:Tisnesveien (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:03.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2011
Tjelden ble observert første gang på Sør-Tromsøya 31.03.2011, men fikk ikke dokumentert med bilde. Dette bilde er viser sannsynligvis samme tjelden fra 31.03.2011 fotografert 03.04.2011 i fjæra på Sør-Tromsøya
© Sigurd Skjelmo (03.04.2011)