Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:31.07.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring28.07.2010


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring28.07.2010


Art:Veitistel (Cirsium vulgare) 
Fenofase:Blomstring28.07.2010