Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:22.07.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring22.07.2010


Art:Rådyr (Capreolus capreolus) 
Fenofase:Voksenstadiet22.07.2010
Kommentar:22.juli1 geit/m 1 killing ca kl18. 1 bukk ca kl22. Gresset rolig på enga i hagen. 


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring22.07.2010