Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:11.07.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring11.07.2010


Art:Geitrams (Epilobium angustifolium) 
Fenofase:Blomstring11.07.2010


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring11.07.2010


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring11.07.2010


Art:Småengkall (Rhinanthus minor) 
Fenofase:Blomstring11.07.2010