Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:06.06.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring31.05.2010


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring05.06.2010


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring06.06.2010


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring05.06.2010


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring05.06.2010


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring02.06.2010


Art:Stornesle (Urtica dioica) 
Fenofase:Blomstring04.06.2010


Art:Teiebær (Rubus saxatilis) 
Fenofase:Blomstring02.06.2010


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring05.06.2010


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring05.06.2010


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring04.06.2010