Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:13.05.2010
Registrert:16.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst13.05.2010
Kommentar:Hører Gjøken i vest. 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.2010
Kommentar:Har ei fuglekasse på låveveggen som den driver i.