Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:02.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring30.04.2010