Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:02.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2010
Kommentar:Flere fugler på jordet i dag tidlig.