Resultater

Rapportør:Kari Bruvold
Observatører:Kari Bruvold
Område:Opsethvegen 4 (Trysil, Innlandet)
Dato:09.04.2010
Registrert:21.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2010


Art:Skogsmaur (Formica sp.) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2010
Kommentar:Det holdes ikke noe stort tempo i tua, men di har våknet fra dvale. 
Det begynner å bli liv i tua nå, selv om det bare er +1 og 3 cm nysnø.
© Kari Bruvold (21.04.2010)