Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Ruditjern (Sel, Innlandet)
Dato:31.03.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svane (Cygnus sp.) 
Fenofase:Ankomst29.03.2010
(11.04.2010)