Resultater

Rapportør:Terje Børresen
Observatører:Terje Børresen
Område:Harptjernsberget (Åmot, Innlandet)
Dato:31.03.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst28.03.2010
Kommentar:4 hanner og 3 hunner.