Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:19.05.2009
Registrert:20.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2009


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst19.05.2009