Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:27.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst26.04.2009
Kommentar:så noen flokker som beita på jorder ved sundet. For noen dager sia så jeg også flokker i lufta på tur nordover. 
Flere flokker med kvitkinngås beita på marker ved Sortlandssundet.
© ToneM (26.04.2009)


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2009
Kommentar:Så fleire flokker som beita på jorder ved sundet. 
Kortnebbgås som beiter på et jorde ved Sortlandssundet
© ToneM (26.04.2009)