Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Hagen min (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:15.03.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst28.02.2009
Kommentar:Hadde besøk av 7 stær i hagen 
Den 28. februar 2009 fikk vi besøk i hagen av en liten flokk på 7 stær. Dette bildet ble tatt dagen etter.
© ToneM (01.03.2009)