Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa- Engavågen (Meløy, Nordland)
Dato:30.05.2008
Registrert:31.05.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Terner (Sternidae sp.) 
Fenofase:Ankomst30.05.2008