Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 52.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1308.03.2016Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
1208.03.2016Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1214.04.2019Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1214.04.2019Vis kart
Vårkål
Ranunculus ficaria
1230.04.2008Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1106.05.2008Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1106.04.2008Vis kart
Selje
Salix caprea
1118.01.2008Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1130.04.2008Vis kart
Bekkeblom
Caltha palustris
1105.05.2008Vis kart
Hegg
Prunus padus
1123.05.2008Vis kart
Rogn
Sorbus aucuparia
1101.05.2008Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
1108.04.2008Vis kart
Strandsnipe
Actitis hypoleucos
1119.05.2008Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1126.04.2008Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1130.05.2008Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1124.04.2008Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1123.04.2008Vis kart
Rugde
Scolopax rusticola
1113.04.2008Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1125.04.2008Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
1103.05.2008Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1127.04.2008Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1103.05.2008Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1117.05.2008Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1123.04.2008Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1129.04.2008Vis kart
Myrfiol
Viola palustris
1120.05.2008Vis kart
Duskmyrull
Eriophorum angustifolium
1130.04.2008Vis kart
Fjellfiol
Viola biflora
1110.05.2008Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1111.04.2008Vis kart
Grågås
Anser anser
1112.04.2008Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1128.03.2008Vis kart
Maigull
Chrysosplenium alternifolium
1119.04.2008Vis kart
Gjøkesyre
Oxalis acetosella
1101.05.2008Vis kart
Gjerdesmett
Troglodytes troglodytes
1127.04.2008Vis kart
Grønnsisik
Carduelis spinus
1110.05.2008Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
1107.04.2008Vis kart
Humler
Bombus
1106.04.2008Vis kart
Jordbier
Andrena
1122.04.2008Vis kart
Gråsisik
Carduelis flammea
1128.03.2008Vis kart
Skogsmaur
Formica sp.
1113.04.2008Vis kart
Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus
1103.05.2008Vis kart
Rødsildre
Saxifraga oppositifolia
1127.04.2008Vis kart
Hårfrytle
Luzula pilosa
1128.04.2008Vis kart
Påskelilje
Narcissus pseudonarcissus
1101.05.2008Vis kart
Tysbast
Daphne mezereum
1115.03.2008Vis kart
Linerle
Motacilla alba
1122.04.2008Vis kart
Gullstjerne
Gagea lutea
1127.04.2008Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1114.03.2008Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
1128.04.2008Vis kart