Resultater

Sammenlign gullstjerne alle år med
Art:
År:

gullstjerne alle år

Uke
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart
kart

[start] [stopp] [+] [-] [«] [»]

Kartet viser bare funn i perioden februar - juni.