Resultater

Rapportør:Pascale Baudonnel
Område:Vegen til skytebana, Undredal (Aurland, Vestland)
Dato:27.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst20.04.2008
© Pascale Baudonnel (27.04.2008)


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2008
© Pascale Baudonnel (27.04.2008)


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst27.04.2008
© Pascale Baudonnel (27.04.2008)