Resultater

Rapportør:Gustav Pasenau Kallager
Observatører:Gustav Pasenau Kallager
Område:Vikveien (Nedre Eiker, Buskerud)
Dato:07.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.04.2008
© Gustav P. Kallager (07.04.2008)