Resultater

Rapportør:Gerd Åby Bjerkestrand
Område:Langløkka (Nedre Eiker, Buskerud)
Dato:05.04.2008
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet05.04.2008
(05.04.2008)


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring05.04.2008
© Helene Bjerkestrand (05.04.2008)