Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Myrkdalen (Voss, Vestland)
Dato:17.06.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svømmesnipe (Phalaropus lobatus) 
Fenofase:Ankomst12.06.2007
Kommentar:1 hunn. Observatør: Oddvar Heggøy og Jan Ove Sagerøy 


Art:Vaktel (Coturnix coturnix) 
Fenofase:Ankomst12.06.2007
Kommentar:1 ind. ropende. Observatør: Oddvar Heggøy og Jan Ove Sagerøy