Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Svømmesnipa er hos oss sterkt bundet til fjellstrøk i Sør-Norge, og nord til Finnmark. Vi finner den dessuten hekkende nede mot kysten helt øst i Finnmark. Småpytter, og rolige myrvann i fjellet er...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt: Phalaropus